بمب فسفری بمب gbu بمب اسراییل غزه

صحنه‌ای از بارش بمب‌های فسفری توسط نیروی هوایی اسرائیل روی آسمان غزه

/post-460

صحنه‌ای از بارش بمب‌های فسفری توسط نیروی هوایی اسرائیل روی آسمان غزه